top of page
IMG_1733_edited.jpg

ארח שיבטי 

שקטי בכליל

ברוכים הבאים למקדש שיצרנו כאן


שמחים לארח אתכם בביתינו

שהפך למקדש ושיר הלל לאמא טבע וליצירה

ולאפשר

מתוקף כך

מפגש, השראה והפריה 

Finding Inspiration in Every Turn

במפגש שבטי מתפוגגים ההסכמים של משלם ומשולם. כאן ׳הנתינה למרחב׳ הוא מטבע המסחר....

מוזמנים באהבה
להעשיר את המרחבים המשותפים ביצירה, ניגון, לב פתוח, שירה תורמת, קריאה, בישול משותף ולמידה

אתם מקבלים חדר פרטי עם כניסה פרטית וחולקים שרותים ומקלחת עם עוד 2 חדרי אורחים
(בסהכ במרחב אורחים יש שלושה חדרים)

כל השאר המרחבים הם משותפים
סלון, מטבח אקולוגי, רחבת תרגול, חצר מרווחת

  • YouTube
  • Instagram

החוקים הכי חשובים הם
1
.הפרדת זבל וצריכה אקולוגית ללא עודף מארזים או ניצול חיים
2
. ללא מסכים, או ״איים אנרגטיים״ במרחבים המשותפים