top of page

סדנת קליעה בצמר בשקטי בכליל

 

 25/26/2/22

שישי שבת של התרווחות, חיבורים, יוגה ויצירה

שישי

17:00 שיעור יוגה והרפיה במסע קערות טיבטיות

20:00 ארוחת שישי אורגנית

21:00 מתחילים לקלוע


 

שבת 

9:00 פותחים את הגוף, הנפש, הנשימה והתודעה בתרגול בוקר

11:00 ברנצ'

12:00 צולללים למלאכה

bottom of page