• Orly Shaya

הסיפור המלא על איך החיים/ האלה הביאו אותנו לכאן

כשהתחלתי לעבוד עם הקלף "לגלות" עוד לא ידעתי מה עומד להתגלות ומה עלי לגלות…. ניסיון אחרון להחזיק את הקשר הזוגי שלי לרגע הפתיע והצליח…. ואז גילתי שעלינו לעזוב את הארמון …. בו הייתי ליום אחד מלכה (גם זוגיות משובחת וגם ממלכה) ובאותו הרגע הקצר…בעלת הבית קראה לי וגלתה לי שגלי, האישה של בנה, רצתה לשוב לגור בארמון העץ, שקיבל אותנו עד כה בקסם כ"כ עוטף במעבר לכליל…. כך שבאותו היום נודע לנו ….שעלינו לעזוב את הממלכה.