• Orly Shaya

לבנת טבת האפלה


חודש טבת, בו הלבנה, גם היא, מסתתרת מאחורי העננים הכהים, הוא הזמן של עומק הגל, בירידתו מטה, בתנועתה המעגלית של השנה (ה6 במחוג השנה) זהו זמן סבלנות, מיוחד, המזמין למנוחה, התכנסות, חזרה לבסיס וטיוב האדמה, זמן צלילה לעומק החורף, לאמא הרחם האפלה.עם התמלאותה של לבנת טבת, הקור והחושך שולחים את הברואים לקרקעית המחילה לזמן מקודש של הבשלת הזרע החדש, בתוך הרחם החשוכה: הלילות ארוכים והעצים מתפשטים, נהדפים בפראות ערומים כנגד הרוחות, חותרים פנימה לליבה הקר של האדמה.

המרמיטות והדובים צוללים לשינה,

הקרפדות למעמקי הביצה,

הזרעים לתרמיליהם,

הפרפרים, בגלגולם כגלמים לפקעות,