top of page

קורס חדשי, המבוסס על צעדים עדינים וסבלניים, והגברת הצריכה בעת הצורך: כל צנצנת קטנה ומופלאה מכילה בתוך ״כליל הדבש׳ ( שזה הדבש הכי הומני שמצאנו ולפיכך מתאים גם לטבעונים לייט ) 6.5 גרם אמינטה מסוג ליטאי המגיעה מסיביר1 ג' אמניטה פנטריה ( החזקה מהאמניטה האדומה פי 5 ) ומעט זהב למאכלחצי כפית מכילה דבש 0.25 אמניטה אדומה ו0.1 אמניטה פנטרינה ומעט זהבאיך ולמה כדאי ליטול אותההסינרגיה Golden panthr מעולה למצבים הדורשים שיפור מיידי וניכר החוקיות של מחוממת להעלאת המוסקומול ( בהמרה של החומצה האיבוטנית למוסקומול, המתרחשת בתהליכי חימום ועיכול והמעניקה את האפקט המרגיע שלה) למטרת שינה או רגיעה, פועלת גם בדבש או בכפית דבש ישירה, בה המומצה האיבוטנית נוכחת והיוצרתאפקט מעורר, ביחד עם החידוד הרב חושי ומנטלי ( בהשוואה גסה לרטלין או קוקאין, במחילה מהמלכה….

      . רק להמחשה) שמוסיפה האמניטה פנטרינה למאמר המלא לחצו כאן

התחדשות-3 צנצנות דבש Golden Panther

300.00 ₪מחיר
    bottom of page