• Orly Shaya

האור שניצת, מתוך ליבת החשכה

ושוב שבנו, סוב סובבנו במחזור השנה, כמו הסביבון, נשנים ומשתנים עם השנה, שוב ושוב, סוב וסוב, על צירו המרכז (להלן תקציר קצקצר:) בתשרי התחיל מחזור חדש – בהשרה והשתרשות, עם החיבור מחדש לאדמה, בעזרת הצ'קרה הראשונה.

בחשכת חשוון צללנו פנימה, לרחם החורף החשוכה והפורה, אל עומקה של האדמה, עתירת הארומה, של הצ'קרה השנייה…

ועתה…מתוך האפלה, ובעזרת השמן, ניתצת מתוכנו, במרכז הגוף- המניפורה צ'קרה: הלהבה, עם התרוקנותה של לבנת כסלו, בלילות הארוכים ביותר בשנה.

(המאמר המלא: חלימה,חושיות ועל חושיות של לבנת חשוון )

לבנת חשוון שקעה, לבנת כסליו זרחה, התמלאה ומתרוקנת שוב עכשו…