• Orly Shaya

המעבר המכושף מאמירים לכליל

עודכן ב: 21 בפבר׳ 2021

נסים אינם קורים…הם פשוט מתרחשים….לפני כשנה החלה שאלה חדשה לקנן במוחנו: לאן עוברים?

החצר אמנם מדהימה, גם אמירים אהובה… אבל יש לנו ילד מתבגר שזקוק למרחב, וגם כולנו, חליעלאסטרה…. ישנים במיטת יחד בסלון, שיוצאת כשהילדים ישנים…אמנם בקיץ ישנים באוהל מלכים, על אימא אדמה, מתחת לרש"בי ולמירון, עטופים כוכבים ועצי חרובים….אבל יש רגעים בהם המים עומדים…. הפוטנציאל מומש… וצריך להמשיך….


היינו מתעוררים לפנות בוקר (כדי לזכות במעט פרטיות לשיחות מבולבלות) מה עושים? לאן עוברים? (ולא שהזוגיות שלה רווה נחת בתקשורת בין אישית, גם אנחנו, כמו כולם, נעים בגלים גלים ומעגלים) איפה יש בעולם קהילה אלטרנטיבית עם ילדים גדולים ואוויר נקי? המחקר העלה רק תשובה אחת- כליל.

אבל אלוהי כל השדים הטובים…..למי יש כח להעמיס את הדום, 20 חתולים, מתומן (חדר כמקדש שממי בנה) את עצמינו ואת הילדים???… סיימנו תמיד בהבנה שקשה להחליט….עד שהבנו…. היקום יחליט.