• Orly Shaya

לבנת אלול מקשיבים לרוחות הנשמה

צלחת מרק חמה (הגוף מבקש לחם, מרק, חמאה)

שלכת נופלת על האדמה,

ריחות עוגיות קינמון,

מחליפות את מגע שאריות חול הים.

אני נכנסת הביתה

מהחצר

פנימה

יושבת לכתוב