• Orly Shaya

ממר למר: החושניות בין היוצר והיצירה של לבנת חשוון


לאחר זריעת הכוונות בברכות לשנה החדשה

רוח הסתיו נושאת אותם לרחם הפורייה של החורף, הנחגג בהדר רעמים וברקים ראשונים של חשוון

את התואר "מר" קיבל חשוון, הן בשל מרירות הכניסה לחושך, עם תם עונת ה'יאנג' המוארת, אל רחם החורף החשוכה והפורה והן בשל אופיה של לבנת חשוון געגוע למים (בעברית עתיקה מיי