top of page
IMG_0979_edited.jpg

מהי

יוגה שמאנית מעגלית?

YogaMandala Logo9 ForWix
YogaMandala Logo9 ForWix

press to zoom
4accb89d-4d1b-44b2-9a97-53788f1230c1
4accb89d-4d1b-44b2-9a97-53788f1230c1

press to zoom
CKNU9081
CKNU9081

press to zoom
YogaMandala Logo9 ForWix
YogaMandala Logo9 ForWix

press to zoom
1/12

[

\/

Heading 3

יוגה שמאנית מעגלית, היא שפת תרגול, שהתפתחה מתוך ההקשבה לטבע ולעצמי
אני מלמדת ולומדת אותה
מעל לשני עשורים
:לשפה המעגלית מספר מאפיינים מובהקים

טיפוח שפה פנימית מרפאת, אוהבת, מקבלת וקשובה לצרכים האישיים 
למידה של מקצבים טבעיים/מחזוריים
פיתוח יחסים ארוכי טווח ואוהבים עם התרגול הביתי
. טיפוח ושכלול של ה"מתבונן הער" "המאסטר הפנימי״


 

Heading 5

מסלול הכשרת מורי יוגה שמאנית מעגלית

ההכשרה לשפת התרגול המעגלית כוללת שלושה שלבים

למידה יסודית של המחזורים הטבעיים על צירה של ״ סדרת האם״

מסע אישי של ריפוי והתמרה במעלה עמוד השדרה: השתתפות בשני מחזורים של השתרשות״: שלושת הצ׳קרות התחתונות, ומחזור אחד של ״צמיחה״ של ארבעת הצ׳קרות העליונות 

שנת קורס ״ מהות התנוחה״ וסטג׳