IMG_0979_edited.jpg

מהי

יוגה שמאנית מעגלית?

YogaMandala Logo9 ForWix
YogaMandala Logo9 ForWix

press to zoom
4accb89d-4d1b-44b2-9a97-53788f1230c1
4accb89d-4d1b-44b2-9a97-53788f1230c1

press to zoom
CKNU9081
CKNU9081

press to zoom
YogaMandala Logo9 ForWix
YogaMandala Logo9 ForWix

press to zoom
1/12

[

\/

Heading 3

יוגה שמאנית מעגלית, היא שפת תרגול, שהתפתחה מתוך ההקשבה לטבע ולעצמי,
אני מלמדת ולומדת אותה
מעל לשני עשורים

:לשפה המעגלית מספר מאפיינים מובהקיםטיפוח שפה פנימית מרפאת, אוהבת, מקבלת וקשובה לצרכים האישיים *
למידה של מקצבים טבעיים/מחזוריים*
פיתוח יחסים ארוכי טווח ואוהבים עם התרגול הביתי* 
. טיפוח ושכלול של ה"מתבונן הער" "המאסטר הפנימי״*


?מזה ״מקצבים מעגליים/טבעיים״ 
 
:מעגל החיים מורכב שני חלקים משלימים​
האחד, כגל יורד מטה...אל האמא הנקבית שהיא פנים האדמה, הלילה, הנשיפה, ההרפיה, החורף, הרחם, הריכוזיות והצימצום, בו נולד ומתהווים הדברים
ו....החלק המשלים, השני: הגל העולה מעלה, הבא לידי כצמרת העץ, המתרחבת ונפתחת החוצה ולכל הכיוונים: מעלה ואל המרחבים. במחזור הנשימה היא השאיפה, במחזור השנה הוא הקיץ, במחזור היממה, הוא היום, זמן אתגר ופעולה
 
בבסיס השפה מעוגנת ההקשבה למקצבים טבעיים, המבוססים על דיאלוג משלים בין הזכרי/ קווי, לנקבי/ מעגלי
השפה המעגלית מבוססת על איזון ומיזוג של שלי החלקים המשלימים 
אחד מן הביטויים  למיזוג בין קווי ומעגלי הוא תצורת הספירלה. מעגל שגדל בתנועתו סביב ציר . השפה המעגלית מבוססת על סדרת תרגול ספרלית קבועה, המהווה ציר, לתנועתינו הפנימית עם מחזורי החיים

Heading 5

מסלול הכשרת מורי יוגה שמאנית מעגלית

ההכשרה לשפת התרגול המעגלית כוללת שלושה שלבים

למידה יסודית של המחזורים הטבעיים על צירה של ״ סדרת האם״

מסע אישי של ריפוי והתמרה במעלה עמוד השדרה: השתתפות בשני מחזורים של השתרשות״: שלושת הצ׳קרות התחתונות, ומחזור אחד של ״צמיחה״ של ארבעת הצ׳קרות העליונות 

שנת קורס ״ מהות התנוחה״ וסטג׳

הנה אנחנו כאן

כאן אפשר להוסיף עוד טקסט, כזה שקשור למוצר/וידאו/קישור שיהיה פה.